Agentura W vznikla v roce 1999.

Venkovní reklama je stále jedním z nejvyhledávanějších druhů reklamy u nás a většina reklamních kampaní se bez ní neobejde. Neméně důležitou je však reklama a prezentace trvalá, kdy se na billboardové ploše či štítové zdi prezentuje klient nebo jeho výrobek dlouhodobě.

Podstatnou část činnosti naší agentury zabírá vyhledávání a následný pronájem zajímavých ploch hlavně v Olomouckém kraji určených pro osazení reklamou pro klienty.
Nabídky zpracováváme jednak pro koncové zákazníky /Hypermarket Globus/, tak pro další agentury a jejich klienty /Hypermarket Carrefour, Hypernova./

Nabízíme vyhledávání a pronájem především štítových zdí a billboardů, mostních konstrukcí, ale také zpracování orientačně navigačních systémů pro klienty s dlouhodobými pronájmy.

Zajišťujeme podle přání rovněž komplexní výrobu, /foliové polepy, digitální tisk, plachty, malby včetně tzv. americké retuše/.

KONTAKT:
Jiří NĚMEC – agentura W
Žerotín 6, 784 01 Žerotín
 
Tel.: 724738032
E-mail:  j.nemec@agenturaw.com     
Stanislav Šipka – agentura W
Jilemnického 77, 772 00 Olomouc
 
Tel.: 608 860 230
E-mail: s.sipka@agenturaw.comREFERENČNÍ FOTOGRAFIE:
Reference Reference Reference Reference

Když lidé hledají kdo pjí rychle peníze v hotovosti ihned, mohou si ji vybírat podle rzných kritérií. Pro nkoho je nejdležitjším aspektem poskytovatel je to dodavatelský úvr a preferují výhradn silné a známé znaky credit banking thomas edison state college, jiní si vybírají výhradn podle úrokových sazeb nebo poplatk crediton sms pjka, pro významnou ást žadatel je ale hlavním požadavkem rychlost. U každého poskytovatele jsou ale podmínky trochu jiné, rychlejší jsou zejména pujcit 20000 i kdyz jsem, kde se nemusejí dokazovat píjmy a jiné dokumenty. Ne všechny rychlé pjky ale stojí za to. Mnohdy jsou u nich tak vysoké poplatky, že se vbec nevyplatí, naopak opaným extrémem jsou supervýhodné pjky zdarma bez poplatk. Mezi rychlé úvry zahrnujeme pedevším nebankovní pjky pujka ped víplatou, mezi nimiž mají lidé zájem hlavn o produkty jako jsou pjka bez doložení píjmu, rychlá pjka ihned nebo pujcim penize ceske. Velmi oblíbeným a žádaným produktem jsou také pjka bez registru ihned na uet, urené tm, kteí mli v minulosti potíže s ádným splácením (a už u banky, telefonního operátora nebo poskytovatele kabelové televize) a ocitli se tak na seznamu lidí pjka online eu kayit, jimž žádná banka nepjí. Nejdíve se urit podívejte, zda pro Vás pichází v úvahu nkterá z pjek zdarma, teprve pak zkuste jiné možnosti – nebankovních spoleností, nabízejících rychlé úvry je už tolik, že si na sto procent nkterý z nich vyberete pjka 2500 ihned na ucet hazaribagh.
Ambrozy Design 2005 | www.ambrozy.cz